telplava.png
Pozovite nas

USLOVI ULASKA U EGIPAT

Državljani Srbije mogu da uđu u Egipat.
Za lica koja su revakcinisana nije neophodan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom.
Za lica koja nisu vakcinisana potreban je negativan PCR test sa QR kodom.

Na sledećem linku preuzmite obavezan obrazac za put u Egipat, koji je potrebno popuniti i predati pri sletanju u Egipat:
https://bit.ly/36iow8e


USLOVI ULASKA U MAĐARSКU

Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.

* Za ulazak u sportsko-rekreativne centre, muzeje, zatvorene delove restorana i dr. potrebna je potvrda o vakcinaciji.


USLOVI ULASKA U GRČKU 

Prema novoj odluci vlade republike Grčke u cilju sprečavanja novog talasa zaraze Omicron soja virusa Covid-19, usvojene su sledeće odredbe:
1. Svi putnici, bez obzira iz koje države dolaze, su u obavezi da poseduju negativan rezultat molekularnog testa (PCR), koji ne sme biti stariji od 72 sata pre ulaska u Grčku ili negativan rezultat brzog antigenskog testa koji ne sme biti stariji od 24 h pre ulaska u Grčku.
2. Ovo se odnosi na sve putnike i obavezno je i za putnike koji su vakcinisani i imaju sertifikat bilo da su vakcinisani ili da su preležali Covid-19 virus.
3. Deca starija od 5 god. će proći proces testiranja.
4. Rezultati testova moraju biti izdati od strane zvaničnih sertifikovanih laboratorija i moraju pored rezultata na lokalnom jeziku da imaju prevod na engleski ili grčki jezik. Ime i prezime testirane osobe mora da se podudara sa imenom i prezimenom na pasošu putnika.
5. Obavezno je popunjavanje PLF formulara.

Navedene mere će biti na snazi od 19.12.2021 do 10.01.2022.
Nove mere će biti objavljene 11.01.2022.


USLOVI ULASKA U TURSKU

Poštovani putnici,
Dostavljamo Vam informacije o režimu ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Tursku, kao i odgovore na najčešća pitanja i nedoumice.

Počev od 31.05.2021. u 21:00 h na snazi su nove mere, koje uređuju ulazak putnika u Republiku Tursku. Svi putnici su dužni da pokažu dokument izdat od strane zvanične, nadležne institucije, koji potvrđuje da su bili vakcinisani najmanje 14 dana pre dolaska u Republiku Tursku ili da su preležali Covid-19 u poslednjih 6 meseci pre ulaska u Tursku.
- U slučaju da ne poseduju neki od navedenih dokumenata tj. državljani Srbije koji nisu vakcinisani,  neophodno je da imaju ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati. Test je potreban za sva lica starija od šest godina. 
- Putnici će takođe podlegati nasumičnom PCR testiranju od strane Ministarstva zdravlja Republike Turske.
- U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim prevozom i ne poseduje negativan PCR test, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida.
- Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Turske bez obaveze karantina ili testiranja pod uslovom da poseduju potvrdu o vakcinaciji (potvrdu o potpunoj revakcinaciji), izdatu od strane nadležnog organa R. Srbije. Lica do 18 godina starosti, mogu da uđu u Tursku u pratnji odraslog člana porodice koji poseduje potvrdu o vakcinaciji. Lica koja su preležala COVID-19, mogu da uđu u Tursku sa potvrdom o imunitetu izdatom od strane nadležnog organa Srbije.
- Pre ulaska u Tursku, a najranije 72 sata pre leta, OBAVEZNO je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/  (neophodna je prijava i za odrasle i za decu). Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi. 

U skladu sa najčešćim pitanjima koja nam pristižu od putnika, dodajemo i razjašnjenja:
- Ako deca ne putuju sa primarnim roditeljem (mamom i tatom, već sa bakama, dekama, tetkama) oni moraju da imaju urađen PCR test / deca do 6 god. ne moraju da rade taj test ali starija deca od 6-18 god. moraju. 
- Ako je jedan roditelj revakcinisan, a drugi nije primio drugu dozu vakcine, za decu od 6 do 18 god. potrebno je da se uradi PCR test.
- Prihvataju se sve vakcine za koje je Agencija za lekove i medicinska sredstva R. Srbije potvrdila bezbednost, efikasnost i kvalitet i izdala dozvolu za upotrebu leka.
- Svi koji su revakcinisani moraju da imaju i sertifikat o tome da su primili dve doze. Klijenti koji nisu dobili drugu dozu, moraju da rade PCR test. 
- Povratnicima sa letovanja iz Turske, za ulazak u Republiku Srbiju, neophodno je da pokažu na uvid dokaz o  kompletnoj vakcinaciji (minimum 14 dana nakon druge doze) ili negativan PCR test koji je moguće uraditi ili pre povratka u nekoj od privatnih laboratorija u Republici Turskoj ili odmah pri dolasku u Republiku Srbiju.


USLOVI ULASKA U PORTUGALIJU

vi putnici koji dolaze u Portugaliju, stariji od 12 godina, treba da imaju negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test (TRAg) ne stariji od 48 sati, bez obzira na posedovanje Kovid digitalnog sertifikata.  
Državljani Srbije mogu ući u Portugaliju iz turističkih razloga ukoliko poseduju Kovid digitalni sertifikat sa potvrdom o vakciniciji vakcinama odobrenim od strane Evropske agencije za lekove (Pfizer-BioNtech, Janssen, AstraZeneca, Moderna) ili sa potvrdom o preležanoj bolesti koja je validna do 180 dana od dana kada je lice testirano pozitivno, izdat od strane nadležnih organa R. Srbije ili države članice EU.  
Ukoliko ne poseduju jednu od pomenutih potvrda, državljanima Srbije je dozvoljen ulazak samo u slučaju „nužnih“ putovanja (putovanja iz profesionalnih razloga, radi spajanja porodice, studiranja i iz zdravstvenih i humanitarnih razloga). U ovom slučaju, pored potvrde o razlogu putovanja, za ulazak u Portugaliju, svi putnici, stariji od 12 godina, moraju imati negativan RT-PCR test ne stariji od 72 sata ili brzi antigenski test (TRAg) ne stariji od 48 sati.
U slučaju posedovanja Kovid sertifikata o vakcinaciji izdatog u R. Srbiji, ali samo sa revakcinacijom („booster” dozom) sa vakcinom odobrenom od strane Evropske agencije za lekove, nije moguće putovati iz turističkih razloga, već samo u slučaju gorepomenutih „nužnih“ razloga.  
Putnicima je dozvoljen tranzit kroz Portugaliju.
Svi putnici koji dolaze u Portugaliju pre puta treba da popune formular koji je dostupan na sledećem linku: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card.


USLOVI ULASKA U FRANCUSKU

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Francusku ukoliko su potpuno vakcinisani nekom od sledećih vakcina: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Neophodno je da se priloži dokaz o izvršenoj vakcinaciji, pod uslovom da je prošlo 7 dana od druge doze za Pfizer, Moderna i AstraZeneca, odnosno 28 dana od jedne doze vakcine Johnson & Johnson. Ovo se takođe odnosi i na putnike koji su primili dve doze Sinopharm ili Sinovac vakcine nakon čega su primili treću - buster dozu neke od mRNA vakcina. Osobe koje su primile samo jednu dozu vakcine Sinopharm ili Sinovac, moraće da prime još dve doze vakcine mRNA kako bi se smatrale kompletno vakcinisanim. Pored gore navedenog, i vakcinisane osobe moraju da poseduju negativan PCR ili antigenski test koji je obavljen manje od 48 sati pre puta. Zdravstvene službe mogu zatražiti da se obavi dodatni test po dolasku u Francusku. Isto važi i za decu stariju od 12 godina.
Lica koja nisu vakcinisana ili su vakcinisani isključivo vakcinama koje ne priznaje Evropska agencija za lekove ni Svetska zdravstvena organizacija (npr. Sputnjik) moći će da uđu u Francusku pod uslovom da pripadaju nekoj od sledećih kategorija putnika:
- državljani Francuske
- državljani zemalja EU
- državljani trećih država koji su nosioci francuske ili evropske boravišne karte, ili vize za duži boravak u Francuskoj i koji imaju primarno prebivalište u Francuskoj
- državljani trećih država koji su nosioci vize za duži boravak izdate radi spajanja sa porodicom, odnosno spajanja sa porodicom-licima koje uživaju izbeglički status u Francuskoj
- studenti koji primljeni na neku od francuskih visokoškolskih ustanova
- istraživači ili nastavnici (uključujući asistente za jezik) koji se nastanjuju u Francuskoj na poziv istraživačke laboratorije, kako bi obavljali istraživačke poslove i koji zahtevaju njihovo obavezno fizičko prisustvo, kao i njihovi supružnici (brak, građansko partnerstvo i vanbračna zajednica, uz dokaze) i deca
- radnici u sektoru pomorskog, drumskog i avio saobraćaja
- strani državljani nosioci diplomatskih i službenih pasoša koji su akreditovani u Francuskoj ili pri međunarodnoj organizaciji sa sedištem u Francuskoj, kao i njihovi supružnici i deca
- putnici koji tranzitiraju preko aerodroma u Francuskoj i koji se ne zadržavaju duže od 24 časa u međunarodnoj zoni
Navedena lica moraju posedovati negativan PCR ili antigenski test ne stariji od 48 sati i potpisanu izjavu kojom garantuju da nemaju simptome infekcije covid-19 i da nisu bila u kontaktu sa licem kome je potvrđen covid-19 i kojom se obavezuju da će obaviti antigensko testiranje ili biloški pregled po dolasku u Francusku. Po dolasku u Francusku, ovi putnici će biti podvrgnuti karantinu ili izolaciji u trajanju od 10 dana. S tim u vezi, potrebno je da dostave prateću dokumentaciju kojom potvrđuju adresu svog boravka tokom perioda propisanog karantina ili izolacije, u kojoj će biti navedeno na koji način kontrolori propisanih mera mogu da dođu do njih i provere da li se mere poštuju. Deca mlađa od dvanaest godina izuzeta su od ovih mera.
 

Svi putnici su dužni da pri ulasku na francusku teritoriju imaju popunjen obrazac – potvrdu o međunarodnom putovanju: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
Sve informacije o neodložnom razlogu ulaska u zemlju, kao i dokazu koji treba priložiti možete naći na sajtu Ambasade Francuske u Beogradu: https://rs.ambafrance.org/Covid-19-najnovije-informacije-i-najcesće-postavljana-pitanja


USLOVI ULASKA U SRBIJU

Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata) i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sledećih dokumenata:

Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);
Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo;
Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata (HRVATSКA, NEMAČКA, SJEDINJENE AMERIČКE DRŽAVE, ŠVAJCARSКA, DANSКA, LUКSEMBURG, ŠPANIJA, AUSTRIJA, BUGARSКA, GRČКA, ANDORA, SAN MARINO, SLOVENIJA, TUNIS, TURSКA, RUMUNIJA).
Licima koja ne poseduju jedan od navedenih dokumenata, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).


USLOVI ULASKA U ŠPANIJU

Na osnovu novih propisa koje su donele španske vlasti, sva lica koja su rezidenti Srbije od 20. septembra mogu da uđu u Španiju samo ukoliko ispunjavaju jedan od sledećih uslova:
Da poseduju sertifikat o kompletnoj vakcinaciji (poslednja doza primljena najmanje 14 dana pre puta). Vakcine koje se priznaju su one koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove i SZO: (Fajzer, AstraZeneka, Sinofarm, Moderna i Džonson&Džonson).
Da je razlog putovanja preka potreba, shodno izuzecima koji su predvidjeni Uredbom MUP-a Španije INT/657/2020 od 17.jula 2020. U slučajevima preke potrebe,  zainteresovano lice treba pisanim putem da se obrati Ambasadi K. Španije u R. Srbiji kako bi dobio specijalno odobrenje. Ukoliko se dobije odobrenje za putovanje potrebno je da lice poseduje negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili odgovarajući antigenski test ( sa zajedničke liste EU) ne stariji od 48 sati ili potvrdu da je lice preležalo kovid.

U svakom slučaju bilo koje lice koje putuje u Španiju mora obavezno da poseduje, osim navedenog i QR kod koji može da dobije preko sledeće veb stranice www.spth.gob.es
Nevakcinisani turisti ne mogu da uđu u Španiju.
Skrećemo pažnju da ukoliko putnici nemaju direktan let za Španiju i tranzitiraju kroz treću zemlju, obavezno provere uslove tranzitiranj kroz tu zemlju.
Više korisnih informacija možete naći na internet adresi Ministarstva spoljnih poslova:
msp.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/spanija

VAŽNA NAPOMENA:
Na aerdromima u K. Španiji vrši se testiranje, besplatnim brzim testovima, putnika koji dolaze iz R. Srbije, odnosno trećih zemalja koje su označene kao crvena zona.
Navedeno testiranje vrše zdravstvene službe zemlje prijema u cilju prevencije javnog zdravlja i sprečavanja širenja korona virusa.


USLOVI ULASKA U ITALIJU

Državljanima Republike Srbije ulazak u Italiju je dozvoljen isključivo u slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, apsolutna hitnost, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta, osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji, kao i učesnicima na sportskim takmičenjima od nacionalnog interesa i njihovim pratiocima.

Prilikom ulaska neophodno je da se da na uvid: negativni PCR ili antigenski test urađen do 72 sati pre ulaska u Italiju i  “Passenger Locator Form”.

Za lica koja ulaze u Italiju, na napred navedeni način, na snazi je mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 10 dana, po čijem završetku je obavezno ponoviti PCR ili antigenski test.

Napred navedene mera ne primenjuju se u slučaju boravka do 120 sati i u slučaju tranzita privatnim vozilom, u trajanju do 36 sati, kao i u drugim slučajevima navedenim u tekstu ovde.
Detaljne informacije o režimu ulaska iz R. Srbije u R. Italiju, mogu se naći na linku ovde

Tekst preuzet sa sajta ministarstva, detaljnije pogledajte ovde.

 


USLOVI ULASKA U BUGARSKU

Iako će Srbija od 20. januara 2022. godine ponovo biti u crvenoj zoni, državljanima Srbije i članovima njihovih porodica biće dozvoljen ulazak u Bugarsku pod uslovom da ISTOVREMENO poseduju:

1) validni sertifikat o potpunoj vakcinaciji ili o preležanoj bolesti COVID-19 od 11-180 dana (bilo digitalni COVID sertifikat EU o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti bilo njemu analogni dokument, koji sadrži iste podatke)
i
2) negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja (što se dokazuje digitalnim COVID sertifikatom EU o izvršenom testiranju ili njemu analognim dokumentom, koji sadrži iste podatke).

Više detaljnih informacija možete pronaći na linku ambasade u Sofiji:
http://sofia.mfa.gov.rs/cir/

Deca do navršavanja 12 godina života moći će da ulaze bez kovid dokumenata, a deca od 12 do 18 godina – sa negativnim PCR testom, ne starijim od 72 sata.

Uslovi za upotrevu SPA centra u hotelima: za sada, ako putnici nemaju vakcinu moraju imati antigen test na svaki 48h, moguce testiranje u hotelu ili laboratoriji, cena 10-15 leva.

Vise informacija na linku ispod:

http://sofia.mfa.gov.rs/cir/


USLOVI ULASKA - MALDIVI 

Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da udju na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da se strani državljani poseduju negativan PCR test na engleskom jeziku, ne stariji od 72 sata. Negativan test je potreban i svoj deci starijoj od godinu dana. Informacije o ulasku u ove kao i ostale zemlje sveta možete pogledati na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova: https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje


USLOVI ULASKA U CRNU GORU

Od utorka, 14. septembra 2021, ulazak u Crnu Goru omogućava se samo ako lica koja su državljani Crne Gore i stranci državljani, ispunjavaju jedan od propisanih uslova:

- da je prošlo 14 dana od revakcinacije za vakcine koje se daju u dve doze, odnosno da je prošlo 14 dana od imunizacije vakcinama koje se daju u jednoj dozi;

- da osoba poseduje negativan PCR test na Covid 19 koji nije stariji od 72 sata ili pozitivan PCR test koji je stariji od 14 i nije stariji od 180 dana;

- da osoba poseduje negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati.

Državljani Crne Gore i stranci sa privremenim boravkom koji ne ispunjavaju nijedan od propisanih uslova se upućuju u izolaciju koju je moguće prekinuti PCR testom koji je negativan šestog dana od prelaska granice.

U Crnu Goru bezuslovno ulaze osobe mlađe od 18 godina - i crnogorski državljani i stranci.

Svadbama i ostalim privatnim proslavama, kao i sportskim događajima koji se održavaju u zatvorenom prostoru, moguće je da prisustvuje do 100 ljudi pod uslovom da ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz Nacionalne digitalne kovid potvrde.

Broj prisutnih takvim događajima na terasama i u baštama ugostiteljskih objekata nije ograničen, ali svi gosti, kao i zaposleni, moraju da ispunjavaju jedan od propisanih uslova.

Ulazak u diskoteke i noćne klubove omogućava se samo osobama koje ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz Nacionalne digitalne kovid potvrde, a broj prisutnih gostiju se ograničava na 100.

Ulazak u tržne centre omogućava se samo osobama koje ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz Nacionalne digitalne kovid potvrde.


USLOVI ULASKA U TUNIS

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Tunis uz obavezan negativan rezultat PCR testa, ne starijeg od 72 sata i samoizolaciju u trajanju od 7 dana. Nakon isteka navedenog perioda, radi se nov test, te ukoliko je rezultat negativan, karantin se prekida.
Od obaveze karantina izuzeta su lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji.

Od obaveze karantina izuzeta su lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji ili borave u hotelima (ulaze u zemlju sa vaucerima za hotel).


USLOVI ULASKA U KIPAR

Uslovi boravka na Kipru, primenjuju se od 15.12.

Mere se primenjuju do 31.01.2022. uz mogucnost produzavanja.
Svi putnici koji dolaze na Kipar moraju da uraded PCR test na aerodromu, cak i ako su u potpunosti vakcinisani, nedavno se oporavili od bolesti ili poseduju negativni PCR test iz zemlje iz koje dolaze.
Cena je 15 eur na aerodromu Larnaka.

Rezultati ce biti dostupni u roku od 3 h na digitalnoj platformi www.covid-testcyprus.com.

Svi putnici su u obavezi da nakon 72 sata od dolaska urade rapid antigenski test. Rapid antigenski test ce biti obezbedjen besplatno na punktovima Ministarstva Zdravlja Kipra, uz pokazivanje bording karte putnika i pasosa kao dokumenta za identiikaciju. Individue koje su primile trecu dozu vakcine (predhodne dve obavezne) su izuzeti od ovog testiranja

CRVENA KATEGORIJA

Od datuma 19.08.2021. Srbija je u CRVENOJ kategoriji zemalja.

Srbija prelazi u CRVENU kategoriju zemalja sto znaci sledece:

Svi vakcinisani putnici mogu slobodno, bez testova i karantina da udju u Kipar.
Priznaju se sledece vakcine: Pfizer, Sinofarm, Sputnik V, Astra Zeneka, Moderna, Janssen.
Vazno je da je obavljan ceo proces vakcinacije, to znaci i revakcina.
Obavezni su da sa sobom poseduju potvrdu o vakcinaciji sve vreme boravka i da je na zahtev nadleznih pokazu u slucaju potrebe.
Obavezan je popunjeni flight pass 48 h pred polazak, na linku ispod:
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home

Svi ostali putnici, nevakcinisani, postuju pravila za ulaz za zemlje u crvenoj zoni:
1. I negativan PCR test, ne stariji od 72 sata
2. II negativan PCR test, uradjen na Kipru po dolasku (radi se na aerodromu, cena oko 15 eur, vreme cekanja rezultata oko 4 sata)
3. Putnik je duzan da boravi u izolacija u svojoj hotelskoj sobi do dobijanja rezultata PCR testa sa Kipra
4. Popunjen flight pass 48 h pred polazak na linku ispod:
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home

Osmog (08.) dana boravka svi nevakcinisani putnici stariji od 11,99 god su u obavezi da urade brzi ili PCR test na Covid 19, i tako na svaka tri (3) dana daljeg boravka na destinaciji. Ljudi koji borave 14 noci u obavezi su da takav test urade dva (2) puta. Brzi test se kupuje i radi na licu mesta u svakoj apoteci. Kosta 6-10 eur po osobi i rezultati stizu sms-om veoma brzo, u roku od 10-30 min i ubacuju se u flight pass koji svi obavezno popunjavaju prilikom ulaska na Kipar. Deca do 11,99 godina starosti ulaza na Kipar i borave na Kipru bez ogranicenja i ne rade brze testove u slucaju da borave duze od 7 noci.
Deca do 11,99 godina putuju slobodno, bez testova i karantina, uz obavezan popunjeni flight pass.

Za nepopunjeni flight pass predvidjena je kazna u iznosu od 300 eur.
Kipar zadrzava pravo slucajnog testiranja na granici, gde trosak testiranja snosi sam putnik i do dobijanja rezultata duzan je da bude u izolaciji.


USLOVI ULASKA U SLOVENIJU

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 48 sati, brzog antigenskog testa (HAGT) ne starijeg od 24 sata, lica koja prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od 180 dana, odnosno potvrdu lekara da su preležali COVID-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan.
Za tranzit kroz R. Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati.

Sledećim kategorijama lica je dozvoljen ulazak u Sloveniju bez karantina:

1. Dete koje još nije navršilo 11,99 godina i prelazi granicu zajedno sa članom uže porodice koje nije poslato u karantin kod kuće ili mu nije odbijen ulazak u Sloveniju ili u organizovanoj grupi u pratnji vaspitača , učitelja ili staratelja koji nisu upućeni u kućni karantin i nije im odbijen ulazak u Sloveniju.

2. Dvojnom vlasniku ili zakupcu zemljišta u pograničnom području ili sa obe strane državne granice koji pređe državnu granicu sa susednom državom radi obavljanja poljoprivredno-poljoprivredno-šumarskih radova i vrati se preko granice najkasnije do deset sati nakon prelaska granice. Izuzetak se takođe odnosi na članove uže porodice te osobe i druga lica koja su prijavila prebivalište kod te osobe na istoj adresi kada putuju zajedno.

3. Lice koje je upućeno u misiju ili iz misije u međunarodnom transportnom sektoru i to pokazuje prilikom prelaska granice „Potvrdom za radnike u međunarodnom transportnom sektoru“ navedenom u Aneksu 3 Komunikacije Komisije o zaštiti zelenih traka zdravlje i obezbeđivanje dostupnosti dobara i osnovnih usluga (SL C br. 96, 24.3.20, str. 1) ili bilo kog drugog relevantnog dokumenta iz kojeg se može zaključiti da ga je poslodavac uputio;

4. Lice koje putuje tranzitom kroz Sloveniju i napusti je što je pre moguće ili najkasnije 12 sati nakon ulaska.

Lice koje sprovodi jedan od ovih izuzetaka mora policiji dostaviti dokaze o postojanju tih izuzetaka, u suprotnom se šalje u karantin kod kuće. U slučaju stranca bez prebivališta u Sloveniji, dozvoljen mu je ulazak u Sloveniju i upućivanje u karantin kod kuće na deset dana samo ako nedvosmisleno dokaže da ima zagarantovano mesto za karantin, u suprotnom mu nije dozvoljen ulazak u Sloveniju.

 Na skijalistu Kranjska Gora i boravak van hotela važi:

- Nevkacinisani - tj. svi stariji od 12 godina moraju imati brzi test. Brzi testovi traju 24 sata, što znači da moraju svakog dana da rade novi test. Ovi brzi testovi se rade pored hotela Kompas. Cena 20 evra.

- Za vakcinisane nije potreban test na skijalištu, niti bilo gde van hotela, dovoljan je zeleni sertifikat.

Dodatne informacije na linku https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing


USLOVI ULASKA U RUSIJU

Državljani Republike Srbije (bez obzira na tip pasoša i načina regulisanja boravka u Rusiji) mogu da uđu u Rusku Federaciju uz obavezan negativan rezultat PCR testa na ruskom ili engleskom jeziku, ne stariji od 48 sati od datuma uzimanja brisa. Ukoliko strani državljanin ne poseduje predmetni PCR test pre sletanja na aerodrom u Rusiju, biće automatski deportovan nazad u državu poletanja. Ovo pravilo se odnosi i na sve one strance koji poseduju sertifikat o izvršenoj vakcinaciji Ruske Federacije.


DOMINIKANSKA REPUBLIKA USLOVI ULASKA:

Za ulazak na Dominikansku Republiku je potreban negativan PCR test zbog avio kompanija koje na tome insistiraju. Na samoj destinaciji za boravak u hotelu nije potreban test niti vakcina, medjutim za bilo koji izlet ili izlazak neophodan je test koji može da se uradi na licu mesta. 

ZANZIBAR

Za ulazak na Zanzibar je neophodan negativan PCR test ne stariji do 72h. Po dolasku, svi putnici se testiraju o svom trošku (25 dolara) i da popune obrazac na sajtu. Više informacija na linku https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje

KOLUMBIJA

Za ulazak u Kolumbiju je neophodno biti kompletno vakcinisan najmanje 14 dana pred put. Neophodno je popuniti i odredjeni dokument koji zajedno sa ostalim pojedinostima možete videti i na https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje

MAURICIJUS

Za putovanje na Mauricijus je neophodna vakcinacija bilo kojom raspoloživom vakcinom, kao i negativan PCR test. Više informacija na https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje