Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 68, stav 1. tačka 2., a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) FILIP TRAVEL DOO BEOGRAD (VRAČAR), Beogradska 60, PIB: 100096093, matični broj: 06963838, stavlja van snage svoje Opšte uslove putovanja od 01.10.2021. godine i utvrđuje Opšte uslove putovanja navedene u daljem tekstu, koji važe od 31.05.2022. godine. Opšti uslovi putovanja FILIP TRAVEL-a usklađeni su sa Zakonom o turizmu R Srbije, drugim važećim zakonskim propisima, kao i sa standardima nacionalnog udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA).

Detaljnije pročitajte ovde.

telplava.png
Pozovite nas