telplava.png
Pozovite nas

Beč 05.03.2020

DAN ŽENA
BEČ – BANJA BADEN– ŠENBRUN 

17467-tour 17472-tour 17470-tour 17471-tour 17473-tour 17474-tour 17475-tour 17476-tour 17477-tour 17478-tour 17465-tour 17464-tour 17466-tour 17469-tour 17479-tour

Beč, carski grad i jedna od najstarijih metropola Evrope, je bio glavni grad Austrijskog carstva i Austrougarske monarhije kada i dostiže svoj vrhunac krajem XIX veka. Omiljeno je odredište miliona turista iz celog sveta,najviše zahvaljujući mnogobrojnim kulturno–istorijskim spomenicima, palatama i raznovrsnoj kulturnoj ponudi.On je i muzička prestonica sveta u kojoj su živeli i stvarali najpoznatiji kompozitori:  Hajdn,  Mocart,  Betoven…  Među mnogobrojnim atrakcijama posebno mesto zauzimaju Bečka opera, dvorac Šenbrun, Hofburg katedrala sv. Stefana, zabavni park “Prater”. Beč se svrstava  među gradove sa najvišim kvalitetom života. 

1. dan (četvrtak, 05.mart 2020.) BEOGRAD Sastanak u Beogradu na BAS-ovoj autobuskoj stanici u 22:30 h. Polazak autobusa u 23:00 h. Polazak iz Novog Sada u 00:15 h ispred železničke stanice (kod lokomotive). Noćna vožnja kroz Mađarsku do Beča sa kraćim usputnim zadržavanjima.
2. dan (petak, 06.mart 2020.) BEČ Dolazak u Beč u ranim jutarnjim časovima.Panoramsko razgledanje grada: Opera, dvorac Hofburg, sa komleksom imperijalnih palata, Parlament, spomenik neznanom junaku, Berza, Dunavski kanal, Prater – zabavni park sa velikim točkom, visine 65 metara, koji je podignut za svetsku izložbu 1873 godine,, Dunavski toranj, katedrala sv. Stefana... Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan (subota, 07.mart 2020.) BEČ –BADEN - BEČ Doručak. Polazak na razgledanje Beča u pratnji vodiča : Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Opera, Univerzitet, Palata Belvedere, katedrala Sv.Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija. Fakultaitivni izlet do banje Baden, koja je udljena oko 20 km od Beča. Po dolasku šetnja kroz mesto koje obiluje raskošom, još od početka XIX veka, kada je tu bila letnja rezidencija Cara Franca I. Obilazak CrkveSvetog Stefana, pozorišni trg sa teatrom na kom bi pozavideli i mnogi veći gradovi, glavni gradski trg sa Gradskom kućom. Tu su i Muzej lutaka i igračaka, sinagoga, kao i kuća Ludviga van Betovena , u kojoj je čuveni kompozitor proveo tri leta i šetajući kroz badenske vinograde napisao jednu od svojih najpoznatijih simfonija. Danas je moguće posetiti kuću u kojoj je živeo. Poznata termalna kupališta upotpunjuju sliku grada koga nazivaju „grad bašti“, zbog hiljade zasađenih ruža u gradskom jezgru. Nakon obilaska, slobodno vreme. U kasnim popodnevnim časovima povratak u Beč. Noćenje.
4. dan (nedelja, 08.mart 2020.)BEČ Doručak. Fakultativni izlet “Kraljevski dvorac Šenbrun“. Šenbrun je letnja imperijalna rezidencija Habsburgovaca koja je počela da se gradi u 17 veku. Sastoji se od preko 1400 prostorija, a oko dvorca se nalazi jedan od najlepših parkova, botanička bašta, muzej kočija i najstariji zoološki vrt Evrope. Danas je dvorac pretvoren u muzej koji godišnje poseti oko dva miliona turista. Šenbrun je proglašen delom svetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO–a. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u večernjim satima. Noćna vožnja kroz Mađarsku.
5. dan (ponedeljak, 09. mart 2020.) BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.
Beč Banja Baden

07.03.2020

Banja Baden -mesto koje obiluje raskošom još od početka 19.veka.  Nalazi se na oko 20 km od Beča. Pored kuće Ludviga Van Betovena, tu se nalaze i  Muzej lutaka i igračaka, sinagoga, pozorišni trg sa teatrom...

Beč Šenbrun

08.03.2020

Obilazak privatnih prostorija cara Franca Josefa i carice Elizabete, državnih prostorija u stilu Rokokoa, svečanu salu, imponzantnu salu sa goblenima.

SMEŠTAJ
●EVENTHOTEL PYRAMIDE  4*https://www.austria-trend.at/en/hotels/eventhotel-pyramide
Nalazi se južno od Beča u Vösendorfu na 5 minuta hoda od najvećeg srednjeevropskog tržnog centra SCS (www.scs.at), mogo većeg od tržnog centra Parndorf. Tramvajska stanica se nalazi ispred samog hotela odakle se za oko 30 minuta stiže do samog centra Beča i zgrade Opere. Sve sobe imaju kupatilo, mini bar, sef, klima- uređaj. Gostima hotela na raspolaganju su 3 restorana, wellness sa saunom, parnim kupatilom, solarijumom.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.
 
FAKULTATIVNI  IZLETI
● Fakultativni izlet Kraljevski dvorac Šenbrun Cena: 30 evra/20 evra deca. U cenu je uključen prevoz autobusom, rezervacija i ulaznica za posetu dvorcu Šenbrun.
●  Fakultativni izlet Banja Baden  Cena : 15 evra odrasli/  10 evra deca.U cenu je uključen prevoz autobusom, obilazak u pratnji vodiča.
Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a plaćanje je u Austriji, isključivo u evrima u efektivi. Potrebno je najmanje 25 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.
●Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i  verskih praznika )na određenoj destinacij, kada  neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.
 
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslov-nicama Organizatora putovanja, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim, dok ne postoji mogućnost smeštaja u trokrevetnim so-bama. ● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriteri-jume biće vraćeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci.  Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je deset dana pre polaska na put ili do popune mesta.

 USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
● Plaćanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina). 2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor. 3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Filip Travela moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE
●Organizator putovanja ima licencu OTP 17/2020 izdatu 28. januara 2020. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima depozit u visini 10.000 -EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A40 u visini 400.000- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2020 od 20.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300068360 od 20.01.2020 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.

●prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
● dva noćenja sa doručkom u hotelu sa četiri  zvezdice u Beču u dvokrevetnoj sobi
● razgledanje grada prema programu; usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.

 

fakultativni izleti i posete

  međunarodno putno zdravstveno osiguranje

BADEN-mesto koje obiluje raskošom još od početka 19.veka, kada je tu bila letnja rezidencija Cara Franca I.

Poslednje pregledani aranžmani

Beč 05.03.2020